Home Arbeidsmediation Familiemediation Coaching Contact

Arbeidsmediation

Arbeids- en zakelijke mediation

Een goed gesprek kan veel ellende voorkomen

Werk is één van de belangrijkste aspecten van ons leven. Werk geeft zekerheid en structuur. Een verstoorde arbeidsrelatie betekent een onzekere periode en kan diep ingrijpen, zowel bij de werknemer als de werkgever. Het is voor alle partijen beter wanneer je het in alle redelijkheid met elkaar eens kan worden. Schakel daarom tijdig een arbeidsmediator in, bij voorkeur voordat een kwestie een diep conflict wordt.

Arbeidsconflicten spelen zich af tussen de werkgever en medewerkers, maar ook tussen bijvoorbeeld partners en vennoten onderling. Veel voorkomende oorzaken van arbeidsconflicten zijn onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden, gebrek aan waardering en miscommunicatie.
Bij arbeidsmediation gaat het vaak over verstoringen in de communicatie en de weerslag daarvan op de (werk)relatie. Samen een oplossing zoeken en vinden is niet altijd het eerste waar mensen dan naar verlangen. Maar toch kan juist door middel van arbeidmediation die vastgelopen communicatie omgezet worden in overleg waarin er weer oog is voor elkaars belangen. Een enkel gesprek met een arbeidsmediator kan al nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken.
Ik help jullie om je gehoord te voelen maar ook om de ander te horen en om te zoeken naar oplossingen die in jullie gezamenlijk belang zijn.
Soms leidt dit tot nieuwe inzichten en afspraken hoe de arbeidsrelatie voortgezet kan worden. Soms tot afspraken waarmee de arbeidsrelatie zo beëindigd wordt dat pijn, teleurstelling en woede worden omgezet in acceptatie, financieel haalbare afspraken en een integer afscheid.

Er kan ook sprake zijn van een zakelijk conflict, bijvoorbeeld tussen leveranciers en afnemers, bij samenwerkingsverbanden en contractuele verplichtingen. De vraag hoe de relatie in de toekomst vorm gegeven moet worden kan dan een centrale rol in de mediation spelen.


Redenen om voor mediation te kiezen
– Gericht op oplossing in plaats van strijd, doorbreken van de negatieve spiraal
– Focus op de toekomst en desgewenst behoud/herstel van de relatie
– Partijen bepalen zelf de oplossingen
– Oog voor gezamenlijke belangen, resultaat naar ieders tevredenheid
– Tijdwinst, sneller duidelijkheid en dus relatief lage kosten
– Geheimhouding en vertrouwelijkheid, kwestie wordt in besloten kring opgelost

Erkende specialisatieopleiding arbeidsmediation