Home Arbeidsmediation Familiemediation Coaching Contact

Familiemediation

Familie- en scheidingsmediation

Familie

In iedere familie kan er sprake zijn van onopgeloste kwesties, soms liggen ze aan de oppervlakte en soms zijn ze meer verborgen. En dan kunnen ze ‘zomaar’, ‘ineens’ tevoorschijn komen en uitmonden in een echt conflict. Met mediation kun je conflicten zowel voorkomen als oplossen.
Als de gemoederen hoog zijn opgelopen, of wanneer je bang bent dat dit zal gaan gebeuren, en je niet meer weet hoe je met elkaar in gesprek moet gaan kan ik als mediator uitkomst bieden. Ik help jullie om je gehoord te voelen maar ook om de ander te horen en om te zoeken naar oplossingen die in jullie gezamenlijk belang zijn. Dit kan een heel tijdelijke rol zijn, zodra de communicatie is hersteld of er zicht is op oplossingen kan het goed zijn dat jullie het hierna weer zelf oppakken.

Echtscheiding

Scheiden betekent nieuwe spelregels afspreken. Nieuwe afspraken maken waarover je het met elkaar eens bent. Over de omgang met kinderen maar bijvoorbeeld ook over de verdeling van geld en andere materiële zaken.

Bij een mediation begeleid ik jullie in jullie scheidingsproces en help ik om schade te beperken zodat jullie je snel weer op je nieuwe toekomst kunnen richten. Jullie brengen ieder je eigen verhaal en waarheid in, maar we richten ons niet op ‘wie gelijk heeft.’ We werken toe naar oplossingen die in jullie gezamenlijk belang zijn. Hierbij staat het belang van eventuele kinderen voorop. Daarnaast zal ik jullie ontzorgen ten aanzien van de processuele afwikkelingen zodat jullie je op passende oplossingen kunnen richten.


Redenen om voor mediation te kiezen
– Professionele begeleiding bij het maken van nieuwe afspraken en het oplossen van problemen
– Zelf bepalen wat er afgesproken wordt in een informele setting
– Gezamenlijk gemaakte afspraken zijn beter houdbaar en worden beter nageleefd
– Oog voor gezamenlijke belangen en oplossingen, er zijn geen verliezers
– Doorlooptijd is korter en kosten zijn lager dan bij een gerechtelijke procedureErkende specialisatieopleiding familiemediation